O kancelarii

Obszary działalności kancelarii adwokackiej Gdańsk/Puck

Prawo karne:

 • obrona w procesach karnych dotyczących m.in.: przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwo, uszkodzenie ciała, bójka i pobicie), przestępstw przeciwko mieniu (kradzież, rozbój, oszustwo, paserstwo),  przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (wypadek samochodowy, katastrofa, nietrzeźwość kierowcy;
 • przygotowanie pism takich jak: apelacja, zażalenie, kasacja, wniosek o wznowienie;
 • przygotowanie skargi do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Prawo cywilne:

 • dochodzenie wynagrodzenia i odszkodowania za słupy i urządzenia elektroenergetyczne posadowione na nieruchomościach. W sprawach tych wynagrodzenie może być płatne dopiero po zakończeniu postępowania
 • dochodzenie zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadki samochodowe, uszkodzenia ciała w wyniku potrącenia i pośliźnięcia.  W sprawach tych wynagrodzenie może być płatne dopiero po zakończeniu postępowania
 • reprezentacja procesowa w procesach cywilnych i postępowaniu nieprocesowym m.in.:   o zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie za wypadek drogowy, błędy medyczne, podział majątku spadkowego, podział nieruchomości, odszkodowanie za urządzenia elektroenergetyczne;
 • wydawanie opinii i analiza prawna gotowych umów;
 • przygotowanie skargi do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu;
 • sporządzenie pism procesowych: pozew, wniosek, apelacja, skarga kasacyjna;
 • porady prawne z  prawa cywilnego.

Prawo  rodzinne:

 • reprezentacja procesowa w sprawie o: rozwód, separacje, alimenty, zniesienie wspólności majątku małżeńskiego, podział majątku małżeńskiego;
 • sporządzenie pism procesowych np:  pozew o rozwód, pozew o alimenty, wniosek o podział majątku małżeńskiego, apelacja, skarga kasacyjna;
 • porady z zakresu prawa rodzinnego.

Prawo gospodarcze:

 • sądowe dochodzenie należności z tytułu: niezapłaconej  faktury, odszkodowania za niewykonana umowę;
 • analiza i tworzenie umów gospodarczych np: najmu, dzierżawy, sprzedaży, użytkowania, franchisingu, umów deweloperskich;
 • obsługa prawna procesów inwestycyjnych, pozwolenie na budowę, analiza prawna umowy sprzedaży nieruchomości;
 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców.

Prawo pracy:

 • reprezentacja procesowa w sprawie o: zapłatę wynagrodzenia  za pracę, odszkodowanie, bezskuteczność wypowiedzenia umowy o prace, przywrócenie do pracy;
 • reprezentacja w postępowaniu przed Państwową Inspekcją Pracy.

Propozycja skierowana jest zarówno do osób fizycznych jak i przedsiębiorców.

ADWOKAT ŁUKASZ MERCHEL jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ToruniuObrona pracy magisterskiej związana z zadośćuczynieniem za szkodę niemajątkową – pod kierunkiem Kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego UMK. Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej z siedzibą w Gdańsku.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, karnym, gospodarczym i sporach sądowych.