Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia  uzależniona jest między innymi od rodzaju zlecenia, terminu jego wykonania, wartości przedmiotu sprawy i nakładu pracy.

W sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała i śmierć osoby bliskiej w  wypadku samochodowym, kancelaria pokrywa wszystkie koszty sądowe, a 20 % wynagrodzenie jest płatne dopiero po uzyskaniu świadczenia. W sprawach o podział majątku małżeńskiego i spadkowego, wygrodzenie może przybrać formę procentowego udziału,  w spłacie  uzyskanej współwłaściciela.

Wynagrodzenie może mieć formę prowizyjną, ryczałtową, może też być ustalone w oparciu o stawki godzinowe. W przypadku niektórych spraw, kancelaria adwokacka może umówić się z klientem na wynagrodzenie, którego istotnym elementem będzie premia od sukcesu.

Prześlij kilkuzdaniowy opis swojej sprawy na adres:  adwokatmerchel@wp.pl , a w ciągu 12 godzin określimy wysokość wynagrodzenia.